Ngày 15-17 tháng 09/2021

Nhà máy Tương lai

Vietnam's leading exhibitions on warehousing technology and logistics - 1st edition

Logistic and Warehousing Technology Solutions

 • Material Handling
  Cranes, Fork-Lift Trucks and Accessories, Handling system & Overhead Conveyors, Industrial Vehicles and Accessories, Lifting Equipment, Sorting, Special Equipped Vehicles, Trucks & Truck Body.
 • Warehouse & Loading
  Distribution Center, Industrial Doors and Gates, Loading Equipment, Pallets, Shelving System, Warehousing Systems.
 • Logistics IT & E-Logistics
  Computer & Control Systems, Consultancy & Planner, Control Technology & Sensors, E-Logistic Services, Intralogistics System & Software.
 • Safety & Security Solution and Production
   CCTV system, Real-time management system, Industrial Safety Equipment & Accessories

 

By Job Function

Government Senior Executives • Foreign-invested Factory Management • State-owned Factory Management • Industrial Zone & Cluster Executives • Army Maintenance Cente • Top Corporate Management • Manufacturing Managers • Production Managers • Plant Managers • Production & Design Engineers • Material Handling Personnel • Purchasing Managers • Industrial Designers and Consultants • Trading Firms • Vocational Schools/ Colleges

By Industry

Government Procurement Center • Training Center • Army Maintenance Center • Metal Components & Products Manufacturing • Manufacturing and Processing • Electrical • Electronics Manufacturing • Automotive, Parts Manufacturing • Motor & Vehicles • Transport • Storage & Handling • Ship Building & Marine Engineering • Parts & Bearing • IT &Telecommunications • Building & Construction • Petroleum & Petrochemical • Rubber & Plastic Products Manufacturing • Material Testing & Inspection • Engineering, Contracting Manufacturing & Turnkey Projects • Tools • Mold & Die • Oil & Gas • Furniture

Lưu ý quan trọng

Triển lãm quốc tế Factory LogistiX Vietnam chỉ đón tiếp khách tham quan vì mục đích thương mại. Vui lòng mặc trang phục phù hợp. Khách mặc quần ngắn và mang dép lê hoặc dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào khu vực sảnh triển lãm. Ban tổ chức được toàn quyền quyết định tư cách
tham gia của khách tham quan.