Vietnam Manufacturing Expo
7-9 August 2024

'Thank you for your interest in sponsoring the M-Talk 2023. Member of our team will contact you to assist with the registration process. If you have any questions or concerns, call us at +84 28-6287-3355 or email us [email protected] 

'Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm chương trình tài trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ với Anh/ Chị để hỗ trợ chương trình tham dự. Nếu Anh/ Chị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy gọi cho chúng tôi theo số +84 28-6287-3355 hoặc gửi email đến [email protected].