Vietnam Manufacturing Expo
07-09 tháng 08/2024
Ngày 07-09 tháng 08/2024

Nhà máy Tương lai

Triển lãm hàng đầu Việt Nam về Máy móc thiết bị và Công nghệ ngành Sản xuất và Công nghiệp hỗ trợ

Factory of the Future

Improving the productivity and transforming your factories and production lines can be easier than you have ever imagined at "VME" - Vietnam Manufacturing Expo 2020 where over 200 brands of machinery and technologies from 20 countries will show over 10,000 industrialists from manufacturing and supporting sectors what the future of factories will look like. 

Exhibitor Profile

Industrial and Manufacturing Solutions

 • Metrology / Control Measurement
 • Factory / Assembly Automation / Pump & Valve / Material Handling
 • Wire, Tube, Cable Technology
 • Surface Treatment
 • Tools and Tooling
 • Sheet Metalworking
 • Mold and Die
 • Machine Tools
 • and more

Visitor Profile

By Regions

 •  Southern Vietnam
 •  Northern Vietnam
 •  Local Traders in Vietnam

By Job Function

Management, Owner, Managing Director of Manufacturing Industry •  Factory Manager •  Procurement Manager •  Production Manager, Technical Manager •  Engineer •  R&D, QC, QA Manager •  Service and Maintenance Manager

By Industry

Government Procurement Center • Training Center • Army Maintenance Center • Metal Components & Products Manufacturing • Manufacturing and Processing • Electrical • Electronics Manufacturing • Automotive, Parts Manufacturing • Motor & Vehicles • Transport • Storage & Handling • Ship Building & Marine Engineering • Parts & Bearing • IT & Telecommunications • Building & Construction • Petroleum & Petrochemical • Rubber & Plastic Products Manufacturing • Material Testing & Inspection • Engineering, Contracting Manufacturing & Turnkey Projects • Tools • Mold & Die • Oil & Gas • Furniture

Địa điểm

Về Việt Nam

Thủ tục VISA

Thông Tin khách Sạn

Lưu ý quan trọng

Triển lãm quốc tế VME chỉ đón tiếp khách tham quan vì mục đích thương mại. Vui lòng mặc trang phục phù hợp. Khách mặc quần ngắn và mang dép lê hoặc dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào khu vực sảnh triển lãm. Ban tổ chức được toàn quyền quyết định tư cách tham gia của khách tham quan.