09-11 tháng 8 năm 2023
I.C.E. Hà Nội

Liên hệ chúng tôi

Đăng ký gian hàng

MS. THANH NGUYỄN (LUCY)

M: +84 (0) 936 227 739

T: (+84) 28 6287 3355 - Ext 123

E: thanh.nguyen@rxtradex.com

E: vme-expo@rxtradex.com

Đăng ký tham quan

MS. HÀ NGUYỄN (HANA)

M: +84 (0) 869 04 9714

E: ha.nguyen@rxtradex.com

E: vme-expo@rxtradex.com

Đối tác truyền thông hoặc Tham gia dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp (BIZ)

MS. KIM THƠ (SOPHIE)

T: (+84) 28 6287 3355 - Ext 114

M: (+84) 937 77 2297

E: tho.le@rxtradex.com