Vietnam Manufacturing Expo
07-09 tháng 08/2024
07-09 tháng 8 năm 2024
I.C.E. Hà Nội

Liên hệ chúng tôi

Đăng ký gian hàng

MS. CAM TIEN (KATY)

M: +84 (0) 917412664

T: (+84) 28 6287 3355 - Ext 123

E: [email protected]

E: [email protected]

Đăng ký tham quan

MS. HÀ NGUYỄN (HANA)

M: +84 (0) 869 04 9714

E: [email protected]

E: [email protected]

Đối tác truyền thông hoặc Tham gia dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp (BIZ)

MS. KIM THƠ (SOPHIE)

T: (+84) 28 6287 3355 - Ext 114

M: (+84) 937 77 2297

E: [email protected]